Waaauw, na het eerste halfjaar van mijn rijschool een mooi slagingspercentage van 62,5%

Maar toch heb ik de behoefte om een blog te schrijven over het “beroemde” en soms beruchte slagingsresultaat.

Het wordt heel eenvoudig samengesteld door het CBR; 
In den beginne heb je 100% en als er 1 leerling geslaagd is voor het praktijkexamen, en de leerling doet dat voor de eerste keer is je slagingspercentage 100%.
Gaat de 2e leerling op voor het examen en slaagt ook, is je resultaat nog steeds 100%.
Maar als de derde en vierde leerling zakken dan wordt de 100% gedeeld door de vier kandidaten samen en is je slagingsperc. 50% want de helft!

Tot zover het cijfermatige maar wat met het commerciële of bijv. het sociale aspect?
Ja, dat is er wel degelijk. Als je als rijschool ook mensen opleidt met autisme of met faalangst, rijangst e.d. is het een uitzondering dat de leerlingen uit deze “groep” voor de eerste keer slagen.
En dan kan het zomaar een ander verhaal worden want dan kan je als rijschool daar je zogenaamde, cijfermatige voordeel mee doen. Door ze uit te sluiten of er simpelweg geen les aan te geven. Simpel maar zeer doeltreffend en als je als rijschool denkt dat het slagingspercentage heilig is dan zou je met die keuze’s een ander percentage kunnen behalen.
Maar wie geeft die mensen dan wel een eerlijke en open kans om dat rijbewijs te halen?

Het slagingspercentage, want daar hebben we het nog steeds over, is dus niet zomaar een goed getal maar kan ook een uitdrukking zijn van “het sociale” in een rijschool.

Dus misschien, en dat hoop ik oprecht, kan dit verhaal iets wegnemen van het “zalig verklaren” van het slagingspercentage. En misschien wel een keus betekenen voor een rijschool die niet zo voor de hand ligt.

Vragen staat vrij!

Ik dank je voor de aandacht, Johan