CBR-logo

Tot 20 mei geen examens

Beste opleider,

In lijn met het kabinetsbesluit annuleert het CBR tot 20 mei alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de registratie van nascholingscursussen (code 95). Alle examens kunnen zodra dat weer kan worden ingehaald.

 

Annuleren examens na 20 mei

Het CBR annuleert nu ook alle theorie-examens die ná 20 mei in de planning staan. Ook de praktijkexamens voor de auto worden voor de rest van het jaar uit de planning gehaald. Alle kandidaten kunnen deze straks zelf of via de opleider opnieuw inplannen. De gereserveerde praktijkexamens en capaciteit in de categorie A, AM en E achter B worden in overleg met de branche niet geannuleerd. Ook geplande beroepspraktijkexamens gepland na 20 mei as. annuleren we niet.

 

Door het annuleren van gereserveerde theorie- en praktijkexamens kunnen klanten en opleiders zelf regie nemen in het plannen en reserveren van een nieuw examenmoment onder voorwaarden.

Extra beheersmaatregelen

Om bij een opstart, zodra daarvoor het sein op groen staat, een eerlijke en evenredige verdeling van examencapaciteit te kunnen bieden is het noodzakelijk een aantal aanvullende maatregelen te treffen.

Deze maatregelen passen we zo uniform mogelijk toe. Vanwege onze diversiteit aan examenproducten zal niet alles toepasbaar zijn op elk examen. Waar dat nodig is zijn er varianten op de genoemde maatregelen mogelijk.

Er worden extra beheersmaatregelen toegevoegd aan het kunnen reserveren van bepaalde examenproducten. Dit houdt onder andere in:

  • het instellen van een maatregel voor verdeling van examenplekken, om te voorkomen dat er binnen de beperkte capaciteit ongelimiteerd examenplekken worden ingekocht.
  • ook reserveren op naam bij praktijkexamens AVD (binnen 5 weken), BE (binnen 2 weken); ook hiermee voorkomen we het ongelimiteerd inkopen van examenplekken.
  • het machtigen van de rijschool door de kandidaat bij de praktijkexamens A en BE, hiermee wordt oneigenlijk gebruik bij het maken van reserveringen en hamsteren tegengegaan.

De details van deze maatregelen delen we uiteraard voordat we echt gaan opstarten.

 

Prioriteren examencapaciteit
We stellen een tijdelijke prioritering vast voor het toekennen van examencapaciteit.

De theorie beroepsexamens krijgen voorrang, gevolgd door de theorie examens B, AM, A en recreatievaartexamens. Bij de praktijkexamens B, BE, AM, A krijgen alle uitgestelde examens voorrang bij de opstart.

 

Informatie

Kandidaten brengen we op de hoogte via e-mail, onze website en social media. Houd www.cbr.nl en TOP internet in de gaten om te weten wanneer het weer mogelijk is examens te reserveren en wanneer we weer starten met het afnemen van examens. We geven u binnenkort meer informatie over de verschillende opstartscenario’s.

 

Met vriendelijke groet,

CBR

Alles over het CBR

Op verschillende momenten tijdens je rijopleiding kom je in aanraking met het CBR. Op deze pagina vind je allerlei informatie over in hoeverre je met het CBR te maken krijgt en wat er van je verwacht wordt. Is dit niet helemaal duidelijk?

Wil je ook maar iets bereiken bij het CBR dan moet je als eerste een DiGiD (Digitale Identiteit) hebben.

Het kan zijn dat je deze al hebt om je studie- of belastingzaken te regelen. Heb je nog geen DigiD, vraag hem op www.digid.nl aan. Onthoud je gebruikersnaam goed. Na 5 werkdagen ontvang je je persoonlijke DigiD en kun je bij diverse instanties hiermee inloggen.

Heb je een pakket bij mij gekocht? Dan hoef je verder niets zelf te doen, behalve bij mij aan te geven wanneer je je theorie examen wil afleggen. Dan regel ik alles voor je.

Wil je zelf je auto theorie examen regelen? Volg dan onderstaande stappen:

  1. Ga naar de site van het CBR > Mijn CBR en log in met je DigiD.
  2. Kies ‘Theorie examen reserveren’ en volg de instructies.

Binnen zeven dagen voor de examendatum kun je de afspraak vervroegen als hier beschikbare data voor zijn. Meer dan zeven dagen voor de examendatum kun je het examen ook nog verzetten naar een later tijdstip. Annuleren kan niet. Restitutie kan alleen onder bepaalde voorwaarden.

Als je theorie examen door mij is geregeld kun je, voor wijzigen of annuleren, natuurlijk contact met mij opnemen!

Om te mogen rijden moet je volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Heb je gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruik je medicijnen die van invloed zijn op je rijgedrag? Dan kan het zijn dat je niet mag autorijden. Voor meer informatie kun je kijken op Mag ik rijden als…. Om je rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR je een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Gezondheidsverklaring (vroeger heette dat de Eigen verklaring).

Voordat er een rijexamen gereserveerd kan worden dient er een gezondheidsverklaring ingevuld te zijn.

Hoe ga je dat doen?

  1. Ga naar www.mijn.cbr.nl
  2. Klik op Eigen Verklaring.
  3. Je krijgt nu een vragenlijst te zien. Deze moet je digitaal beantwoorden, indienen en direct betalen aan het CBR via iDeal.

Elke vraag dient met Nee beantwoord te worden. Heb je een vraag waarbij je twijfelt of het Ja of Nee moet zijn, neem dan eerst contact op met mij. Vergeet dit niet, want Ja op een vraag kan betekenen dat je een onnodig aanvullend onderzoek krijgt van het CBR.

Zonder een ingediende Gezondheidsverklaring kan ik geen rijexamen voor je reserveren.

Let op! Vanaf 1 november 2017 kan en mag ik geen gezondheidsverklaring/Eigen Verklaring voor jou regelen. Dit moet je dan zelf doen op de website van het CBR (zie bovenstaand). Een bestuurder moet namelijk geestelijk en lichamelijk van goede gezondheid zijn om een voertuig te besturen. Het is dan ook erg belangrijk dat jij zelf deze vragen naar waarheid invult en hierdoor gaat nadenken over je eigen gezondheid.

Om voor jou een tussentijdse toets en/of praktijkexamen te kunnen aanvragen moet je eerst met behulp van je DigiD bij het CBR een machtiging afgeven dat JOHAN je rijschool is. Het machtigen van de rijschool doe je ook op de website www.mijncbr.nl

Bij machtig jouw rijschool moet je ons rijschoolnummer invullen. Ons registratie nummer is 5347W5

Je kunt vervolgens je adresgegevens invoeren en akkoord gaan met de algemene voorwaarden.  Zowel jij, als de rijschool ontvangen een e-mail met de bevestiging van de machtiging.

Na de stappen, Theorie-examen, Eigen Verklaring en Machtiging, kunnen we nu een Tussen-Tijdse Toets (soort proefexamen) en Praktijkexamen aanvragen. Dit ga ik natuurlijk in overleg doen met jou en je agenda.

Erg belangrijk want als de TTT en examen eenmaal gereserveerd en gekocht zijn bij het CBR, dan kan dat niet meer gewijzigd worden!

Alle informatie over 2toDrive, rijden vanaf 16,5 jaar, vind je op de pagina auto>2toDrive of www.2toDrive.nl

Medische beoordeling voor rijexamen kan uitlopen

 

De meeste rijschoolleerlingen krijgen na het indienen van hun Gezondheidsverklaring meteen bericht van het CBR dat ze medisch geschikt zijn om te rijden.

Bij de overige leerlingen is een medische beoordeling en aanvullende informatie van één of meer artsen nodig. Voor deze leerlingen kan het op dit moment 6 maanden duren voordat het CBR een besluit neemt of een leerling medisch geschikt is om te rijden. Dit spijt ons zeer.

Voorrrang

Sinds begin dit jaar helpt het CBR als eerste de klanten van wie het rijbewijs binnenkort gaat verlopen, of al verlopen is, en die vroegtijdig een Gezondheidsverklaring opstuurden. Daarnaast geven we voorrang aan de beroepschauffeurs die hun groot rijbewijs willen vernieuwen. Het CBR begrijpt dat rijschoolleerlingen zo vroeg mogelijk duidelijkheid over hun medische geschiktheid willen hebben voor het rijbewijs voor auto, motor of auto met aanhangwagen. Daarom adviseren we iedereen met een medische aandoening om meteen aan het begin van de rijopleiding een Gezondheidsverklaring op te sturen via mijn.cbr.nl.

cbr
Gratis* proefles? Neem contact op!

Hieronder heb je de gelegenheid om te kijken hoe het Theorie-examen,

de Tussen-Tijdse Toets, en het Praktijk-examen er in de echte wereld uitzien.